Ježíš je jediné dobro

Autor:  Mons. Pierino Galeone, Padre; redakčný úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2014/4

Nové stvoření musí mít Ježíše jako své jediné dobro. Bůh je nejvyšší dobro a je principem každého dobra a Ježíš, Boží syn, poslaný Otcem, přinesl lásku Otce. Poslušný Otci, projevil lásku Otci a v poslušnosti považoval Otce za své jediné dobro. Ale když Ježíš považuje Otce za své jediné dobro, jak to, že tolik miloval nás a také stvoření? Odevzdal nám svůj život, sdělil nám svoji lásku, poslušnost Otci a lásku k nám.

Zasvěcení

Autor:  Mons. Pierino Galeone, Padre; redakčný úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2014/3

 

To, co patří Bohu, je svaté. Slovo „zasvěcený“ pak znamená, že všechno co mám a co jsem, nabízím Pánu jako dar. Tohle uskutečnil v plné míře Ježíš. On je zasvěcený v pravém smyslu slova, protože řekl „duch Pána je nade mnou, pomazal mne a poslal…“ (Lk 4, 18). Zasvěcený je ten, kdo přijal zvláštní úkol od Ducha Svatého a je ním pověřen.

Postní duchovní obnova v Břežanech

Milí přátelé!

Zveme vás na postní duchovní obnovu, která se bude konat v termínu 4. 3. (pá, 19:00) - 6. 3. (ne, 13:00) v Břežanech u Znojma, v areálu klášteře sester sv. Hedviky (Břežany 1).

Obnovu povedou kněží sekulárního institutu Servi della sofferenza (o. Karel Orlita, o. Stanislav Tomšíček).

Téma: Marnotratný otec.

Předpokládaná cena - cca 500 KČ.

 

Přihlášky posílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - uveďte své jméno, věk a tel. kontakt. 

Pouť do Říma k ostatkům svatých zpovědníků

Svatý otec při příležitosi vyhlášení roku milosrdenství také oznámil, že si přeje mít na několik dní k uctění ostatky svatých kněží, kapucínů a zpovědníků: P. Pia z Pietrelciny a P. Leopolda Mandiče. Vzhledem k našemu úzkému vztahu k otci Piovi jsme hledali možnost, jak se této mimořádné události také zúčastnit.

Myšlenka Padre

04. 03. 2020

Jakoukoli Boží vůli nelze přijmout jinak než vírou. Rozum ať je na svém místě, ať do Boží vůle nezasahuje a stará se o své věci, aniž by se vměšoval do oblasti někoho jiného, tedy do oblasti nadpřirozené. Po přijetí Boží vůle může rozum doprovázet víru a sdílet se s ní, ale nemá se stavět před víru a před Boží vůli.

"Ogni volontà di Dio non ha altra accoglienza se non quella della fede. La ragione stia al suo posto, non intervenga sulla volontà di Dio e si faccia i fatti suoi, senza invadere il campo altrui, cioè il soprannaturale. Dopo l’accoglienza, la ragione può accompagnare la fede con la condivisione, ma non deve anteporsi alla fede e alla volontà di Dio."