Pouť do Říma k ostatkům svatých zpovědníků

Svatý otec při příležitosi vyhlášení roku milosrdenství také oznámil, že si přeje mít na několik dní k uctění ostatky svatých kněží, kapucínů a zpovědníků: P. Pia z Pietrelciny a P. Leopolda Mandiče. Vzhledem k našemu úzkému vztahu k otci Piovi jsme hledali možnost, jak se této mimořádné události také zúčastnit.

Myšlenka Padre

04. 03. 2020

Jakoukoli Boží vůli nelze přijmout jinak než vírou. Rozum ať je na svém místě, ať do Boží vůle nezasahuje a stará se o své věci, aniž by se vměšoval do oblasti někoho jiného, tedy do oblasti nadpřirozené. Po přijetí Boží vůle může rozum doprovázet víru a sdílet se s ní, ale nemá se stavět před víru a před Boží vůli.

"Ogni volontà di Dio non ha altra accoglienza se non quella della fede. La ragione stia al suo posto, non intervenga sulla volontà di Dio e si faccia i fatti suoi, senza invadere il campo altrui, cioè il soprannaturale. Dopo l’accoglienza, la ragione può accompagnare la fede con la condivisione, ma non deve anteporsi alla fede e alla volontà di Dio."