Kdo jsme

 

Jsme Sekulární institut, duchovní rodina Servi della Sofferenza (Služebníci utrpení), která je inspirována otcem Piem z Pietrelčiny. Naším zakladatelem je italský kněz Mons. Pierino Galeone.

 „Sekulární institut je společnost zasvěceného života, v níž křesťané žijící ve světě usilují o dokonalou lásku a především zevnitř se snaží přispívat k posvěcování světa.“ (CIC, can. 710)

 Členové naší duchovní rodiny zachovávají v trvalém zasvěcení evangelijní rady: čistotu, chudobu a poslušnost.

 Jsme rozděleni do dvou odlišných větví: muži (kněží a zasvěcení laici) a ženy (zasvěcené laičky).

 Uskutečňujeme své zasvěcení v prostředí, kde žijeme a pracujeme, a snažíme se prodchnout svět duchem evangelia.

Zakladatel (Padre) - Mons. Pierino Galeone Spoluzakladatelka (Madre) - sl. Giorgina Tocci Společná fotografie z Říma

 

 

V České republice

 

V ČR působíme od roku 1999. Jsme na různých místech v ČR, nejvíce je nás v brněnské diecézi, kde biskup Mons.Vojtěch Cikrle dekretem potvrdil potřebnost naší duchovní rodiny v místní církvi.

 

Mužská komunita v ČR  Ženská komunita v ČR

Myšlenka Padre

04. 03. 2020

Jakoukoli Boží vůli nelze přijmout jinak než vírou. Rozum ať je na svém místě, ať do Boží vůle nezasahuje a stará se o své věci, aniž by se vměšoval do oblasti někoho jiného, tedy do oblasti nadpřirozené. Po přijetí Boží vůle může rozum doprovázet víru a sdílet se s ní, ale nemá se stavět před víru a před Boží vůli.

"Ogni volontà di Dio non ha altra accoglienza se non quella della fede. La ragione stia al suo posto, non intervenga sulla volontà di Dio e si faccia i fatti suoi, senza invadere il campo altrui, cioè il soprannaturale. Dopo l’accoglienza, la ragione può accompagnare la fede con la condivisione, ma non deve anteporsi alla fede e alla volontà di Dio."